Inhoudsopgave

  • Imam vindt Jezus via online cursus
  • GlobalRize wil naar 40 talen groeien
  • Kerkenkaart toont waar kerkplanting nodig is

Beste lezer,

Wat vliegt de tijd. 2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Corona hield ons allemaal in de greep, maar wat mooi dat we juist in deze tijd het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus kunnen brengen!

Ik kijk terug op een mooi jaar. GlobalRize is erg gegroeid. Wat betreft vrijwilligers zijn we gegroeid van 300+ naar 500+. Ook het aantal vaste medewerkers nam toe. Verder zijn we actief geworden in talen waar we het Evangelie eerst nog niet brachten. Ik sta af en toe opnieuw verbaasd wat voor mogelijkheden evangelisatie via internet biedt.

In november had ik een jaar bij GlobalRize achter de rug. Ik ben erg dankbaar. Dankbaar voor al het mooie werk dat hier gebeurt, dankbaar voor jullie ondersteuning, en dankbaar voor Gods zegen op Zijn werk.

We mogen samen, met de hulp van God, een licht zijn voor deze wereld die in duisternis leeft. We mogen ze de weg wijzen naar Jezus die het Licht zelf is!

Ik zie er naar uit wat God allemaal gaat doen in 2021!

Dank-en gebedspunten

  1. Dankbaar voor het zegenrijke jaar!
  2. Dankbaar dat het werk zo mocht groeien (meer vrijwilligers, medewerkers, nieuwe talen)
  3. Gebed voor Gods zegen voor 2021
  4. Gebed dat we als christenen, als lichaam van Jezus, trouw blijven / trouwer zullen worden aan Zijn Woord, ondanks de toenemende druk van buitenaf

Hartelijke groet,
André & Linde
Roos, David, en Anne

Imam vindt Jezus via online cursus

Marokkaanse man.jpgVanwege de beperkingen rond Covid-19 besluit een zendingsteam in een Arabisch sprekende stad online cursussen aan te bieden (in samenwerking met GlobalRize). Op een gegeven moment schrijft een zekere Kadin* zich in voor een van de cursussen.

Kadin begint aan ‘Het leven van Jezus’, een cursus van GlobalRize die het zendingsteam vertaald en aangepast heeft voor de Arabische context waarin ze werken. Slechts binnen twee weken rondt hij hem af. Snel daarna start hij met een volgende cursus, die over vergeving gaat en ontwikkeld is door het zendingsteam.

Zijn mentor is Hicham*, lid van de lokale kerk. Tegen de tijd dat Kadin aan de tweede cursus begint, hebben ze elkaars vertrouwen gewonnen en communiceren ze met elkaar via WhatsApp. Op een dag zegt Hicham tegen de teamleider: ‘Kadin toont enorm veel interesse. Hij stelt veel goede geestelijke vragen.’ 

Imam

Een paar dagen later vertelt Hicham: ‘Geloof het of niet, maar Kadin is een imam! Hij raakte in de war van tegenstellingen in de islam, dus ging hij online op zoek naar antwoorden.’ Zo heeft Kadin de cursus over Jezus gevonden.

Online evangelisatie is een makkelijke manier voor moslims om hun zoektocht naar Jezus te beginnen, omdat ze de eerste stappen anoniem kunnen zetten. Het zendingsteam had besloten om lokale gelovigen zoals Hicham in te schakelen als mentoren, zodat zij zoekende moslims kunnen begeleiden op een manier die past bij de context. 

Stadspark

Na een poosje vertelt Kadin aan Hicham dat hij niet alleen imam is, maar zelfs in dienst is bij de overheid om andere imams op te leiden. Op een gegeven moment vraagt Kadin: ‘Kan ik je ontmoeten? En hoe kom ik aan een Bijbel?’ Hicham en een ander gemeentelid ontmoeten hem eind mei face-to-face. Bij die ontmoeting overhandigt Hicham hem een bijbel. ‘Hij nam hem met zoveel respect in ontvangst,’ vertelt Hicham later aan de teamleider van het zendingsteam. ‘Hij kuste de bijbel en bedekte die met zijn hand als een kostbare schat.’

Een paar weken later ontmoeten Kadin en Hicham elkaar opnieuw in een stadspark. Het zendingsteam had meerdere keren in dat park gebeden dat God Zich zou openbaren aan de ‘influencers’, de mensen met veel invloed, in die stad. Het is een enorme bemoediging dat God precies op die plek aan het werk is in het hart van deze moslimleider. 

Lokale gelovigen

De teamleider zegt: ‘Ik zou het geweldig vinden om zelf met Kadin in dat park te wandelen en de Schriften aan hem uit te leggen. Maar ik ben een buitenlander en het is veel beter als lokale gelovigen zoals Hicham hem ontmoeten. Ons team blijft mensen zoals hij ondersteunen en toerusten om het evangelie te brengen.’ Inmiddels zijn er twintig mensen gedoopt in deze stad en zijn er drie sterke leiders. 

* Namen zijn om veiligheidsredenen gefingeerd.

  • Gebedspunt: Dank God voor Zijn bijzondere werk in het hart van deze imam en bid dat nog vele moslims tot geloof zullen komen.

GlobalRize wil naar 40 talen groeien

Hester Zoutman.pngMomenteel is GlobalRize actief in ongeveer dertig verschillende talen. Graag willen we doorgroeien naar veertig talen, zodat nóg meer mensen in hun eigen taal met het evangelie bereikt kunnen worden. 

Die groei gebeurt niet vanzelf; daar is inzet en coördinatie voor nodig. Daarom zijn we enorm dankbaar voor Hester Zoutman, die sinds oktober ons team als taalteambegeleider versterkt met haar kunde en enthousiasme. Hester: ‘Ik ben verrast door de enorme rijkdom aan mensen en talen bij GlobalRize. Zoveel mensen die zich willen inzetten om zoekers te begeleiden, met hen te chatten en uiteindelijk de weg naar Jezus te wijzen.’ Door de inzet van Hester ontstaat er voor de andere taalteambegeleiders ruimte om nieuwe projecten in de moslimwereld en in India op te pakken.

Voorzien in behoefte

Hester heeft een grote passie voor Europa en voor jongeren. In haar nieuwe functie richt zij zich vooral op Europese talen. ‘Ik geloof dat er in Europa honger is naar het evangelie en dat we als GlobalRize kunnen voorzien in een behoefte van zoekende mensen. Online is een plek waar veel mensen naar antwoorden zoeken. 

Binnen Europa zijn er natuurlijk veel talen, dus ook veel kansen om nieuwe taalteams te starten. Inmiddels zijn de afgelopen maanden teams gestart in het Roemeens, Duits, Fins en binnenkort het Albanees. Ik hoop dat we dit het komende jaar nog kunnen uitbreiden met een aantal talen.’ 

Hester

Hester Zoutman uit De Wijk (bij Meppel) is getrouwd en heeft een dochter. Naast haar werk bij GlobalRize heeft ze een eigen bedrijf onder de naam Studio Zinvol (voor het organiseren van evenementen) en spreekt ze regelmatig in kerken en op evenementen. 

  • Gebedspunt: Dank God dat Hester Zoutman ons team is komen versterken en bid dat het evangelie in zoveel mogelijk (Europese) talen verspreid zal worden.

Kerkenkaart toont waar kerkplanting nodig is

Kerk Hattem origineel.jpg

Op de nieuwe website kerknl.nl verzamelt GlobalRize alle Nederlandse kerkgemeenten op een digitale ‘kerkenkaart’. We hopen hiermee in eigen land inzichtelijk te maken in welke gebieden er behoefte is aan kerkplanting. 

Wanneer je in één oogopslag kunt zien waar kerken zijn en hoeveel, wordt duidelijk waar nieuwe kerken nodig zijn. De kerkenkaart kan mensen die op zoek zijn naar een kerk bovendien helpen om een kerk bij hen in de buurt te vinden.  

We doen dit ook voor andere landen. Op dit moment helpen we de Filipijnen om het op te zetten. Zo kunnen onze online contacten doorverwezen worden naar een kerk. 

Eigen kerk toevoegen

Er zijn inmiddels zeshonderd kerken ingevoerd. Binnen een paar maanden wil missionair directeur Marten Visser alle gemeenten van alle verschillende kerkgenootschappen in kaart hebben gebracht. Gemeenteleden kunnen hun eigen gemeente toevoegen op de website. Daarnaast zijn er vrijwilligers nodig om het kleine team dat al begonnen is om data toe te voegen, te versterken.

Invloed coronacrisis

‘Per gemeente willen we ook graag het aantal kerkgangers voor de coronacrisis invoeren en te zijner tijd het aantal kerkgangers na de crisis,’ zegt Visser. Daarmee kan het ongeruste gevoel dat kerken lijden onder de coronacrisis in data worden omgezet. Inzichtelijk kan worden gemaakt wat de verschillen zijn per regio en kerkgenootschap tussen het aantal terugkerende kerkgangers. Sommige kerken zullen het beter gedaan hebben dan andere. Wat was hun aanpak? 

Het in kaart brengen van fysieke kerken en aantallen gemeenteleden (er zijn er nu al 200.000 ingevoerd) past goed binnen de visie van GlobalRize. Het doel is: van scherm naar kerk. GlobalRize is nu ook bezig met het ontwikkelen van de Take me to church-app, waarmee mensen die online naar een kerk zoeken, gekoppeld kunnen worden aan een kerklid in zijn of haar regio.  

  • Gebedspunt: Bid dat de gegevens die verzameld worden zullen helpen om een visie voor kerkplanting in Nederland en andere landen te ontwikkelen.

+31 (0)525 795 002
info@globalrize.nl | www.globalrize.nl

     

Anbi
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid