Inhoudsopgave

 • Bevrijd om een licht voor anderen te zijn
 • ‘Ik zag mezelf in een droom weer naar de kerk gaan’
 • Nepalese Facebookteam grote steun voor migratiearbeiders

Beste lezer,

De gesprekken met ChristLink (de organisatie uit Amerika die ons gaat helpen om nog meer verkeer uit Google te halen) zijn inmiddels opgestart. In verband met de verschillende tijdszones was het even een gepuzzel om dit goed te krijgen. Maar Wesley (mijn contactpersoon) had hier voor gebeden en had het op zijn hart om meer tijd vrij te maken voor zijn werkzaamheden bij ChristLink. Erg mooi! Volgende week vrijdag gaan we weer videobellen en dan presenteert hij zijn plan. Ik heb hier best wel hoge verwachtingen van. We gaan het zien.

Wat betreft het mentor zijn ben ik momenteel meer cursisten aan het begeleiden. Ik heb op dit moment het verlangen om hier meer mee bezig te zijn. Echt het contact met de mensen zelf.

Op de website van de kerk (https://www.vbg-deventer.nl/) heb ik de chatbutton van Bijbelwoord geplaatst. Bezoekers (en hopelijk zoekers) kunnen via de website van de kerk in gesprek komen met de chatters van Bijbelwoord. Hier zit een groot voordeel aan: zoekers komen meteen in gesprek met iemand, en als ze persoonlijk contact met iemand willen (offline bedoel ik in dit geval), dan kunnen ze contact opnemen met iemand uit de kerk.

→ Is dit ook iets voor jouw kerk? Laat het me weten. Het is simpel te regelen! 

Linde en ik hebben besloten om lid te worden van de Vrije Baptistengemeente in Deventer. We voelen ons thuis in deze gemeente en zijn blij en dankbaar dat we hier een plek hebben gevonden. Binnenkort worden we officieel voorgesteld aan de gemeente.

Verder staan er in deze nieuwsbrief drie verhalen die goed laten zien op welke manieren GlobalRize actief is. 

 1. Janet uit Kenia vertelt hoe haar leven door het diepgaande contact met haar mentor van de bijbelcursus een nieuwe wending kreeg.
 2. Een vrouw van Papua Nieuw Guinea heeft een conversatie van twee uur met een chat-medewerker, waardoor ze de stap naar de kerk weer durft te zetten.
 3. En een Nepalese gastarbeider laat weten hoe enorm hij zich gesteund weet door korte berichten op Facebook en door het team dat achter die berichten zit.

Ik blijf het bijzonder vinden om God aan het werk te zien en dat we hier als team (ieder met zijn eigen gaven en talenten) mee bezig mogen zijn. Wat een voorrecht als je er zelf bij betrokken mag zijn! En hiervoor ook jouw dank: jij maakt dit mede mogelijk. Dit waardeer ik erg!

Verder ben ik ook wel benieuwd naar hoe het met jou gaat. Vanwege corona spreken we natuurlijk weinig met elkaar. Wat houdt jou bezig? Ik ben benieuwd! Stuur me gerust een e-mail.

Gebeds- en dankpunten

 1. Dankbaar dat er meer rust gekomen is in mijn werk. Ja, het is nog steeds druk, maar ik ervaar meer rust. Ik heb keuzes gemaakt in dingen die ruimte scheppen.
 2. Gebed voor de gezondheid van alle medewerkers: sommige medewerkers kampen met gezondheidsklachten.
 3. Dat het werk gewoon lekker mag (blijven) lopen. Ik heb veel taken op mijn lijst. Ik zou het wel prettig vinden als ik de lijst een keer helemaal schoon kan krijgen. Een voorjaarsschoonmaak :-). 

Hartelijke groet,
André

Bevrijd om een licht voor anderen te zijn

Janet_portret.jpgJanet Kendi uit Kenia worstelde met een zonde in haar leven waar ze maar niet vanaf kwam. Door het contact met haar mentor, Elsa uit Nederland, kwam er een wending. ‘Haar woorden veranderden mijn kijk op mezelf.’

Janet maakte via Facebook kennis met GlobalRize. Ze zag de bijbelbasiscursus op Biblword en haar interesse was gewekt, omdat het platform aan God gewijd is. Tijdens een lockdown vanwege corona begon ze aan de cursus. Ze had het gevoel dat ze geestelijk ondervoed raakte en ze had honger naar het Woord van God. Dit is haar verhaal.

‘Wat ik haat, dat doe ik’

‘Ik worstelde met een bepaalde zonde in mijn leven waar ik echt mee wilde breken, maar mijn inspanningen waren tevergeefs. Mijn geest was gewillig maar mijn lichaam was zwak. Ik beloofde steeds aan God dat ik niet opnieuw de fout in zou gaan, maar de dag was nog niet voorbij of ik had mijn belofte alweer gebroken. Ik ging er echt aan onderdoor en herkende me in de woorden van Paulus in Romeinen 7:15: “Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik.” 

Mijn genade is voor u genoeg

Toen ik dit aan Elsa vertelde, zei ze dat ik vanuit mezelf niet volmaakt hoef te zijn. Ik hoefde me alleen maar aan Christus over te geven. Ze bemoedigde me met 2 Korinthe 12:9: “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.”

Dat veranderde mijn kijk op mezelf. Ik beleed mijn zwakte aan God en vertelde Hem dat ik zonder Zijn hulp weer de fout zou ingaan. Vanaf dat moment was ik bevrijd van deze zonde en kreeg mijn leven een nieuwe wending.

Zussen in het geloof

Met haar woorden leerde mijn mentor me iets heel belangrijks, dat me geholpen heeft op mijn weg naar behoud. Ze nam de tijd om te luisteren, ze begreep en bemoedigde me. Ze leerde me heel veel over Gods Koninkrijk. Ik vond in haar een zus en een gebedsmaatje. Ik ben zo blij dat ik haar heb leren kennen!

Licht voor anderen

Nu ben ik zelf een mentor geworden, omdat ik Mattheüs 5:15 in praktijk wil brengen: “En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.” Toen ik de cursus ging doen, werd er een geestelijke lamp aangestoken in mijn leven. Ik wil die op de plek houden waar hij ook aan anderen licht kan geven, dus dat is precies wat ik nu doe. Dit platform (Biblword) heeft me bemoedigd, nieuw leven ingeblazen en mijn geloof versterkt; dát wil ik teruggeven.

Als mentor ben je interactief bezig, daar leer ik enorm veel van. Het contact met de cursisten houdt je scherp: je moet studie maken van Gods Woord om de juiste antwoorden te geven en je bidt voor je cursisten. Er is een gezegde: “Een ijdele geest is een werkplaats voor de duivel.” Ik pas ervoor om dat te zijn!’

Elsa vertelt ons: 'Janet zit in mijn mentorgroep en neemt haar mentorschap superserieus!' Halleluja!

 • Dank God voor de rol die Janets mentor in haar leven kon spelen en voor Janets toewijding aan God.

‘Ik zag mezelf in een droom weer naar de kerk gaan’

Janice New guinea.jpgMary uit Papua Nieuw Guinea klopt bij ons aan in de chat. ‘Ik heb gedroomd dat ik mezelf weer naar de kerk zag gaan waar ik vroeger heen ging. Maar mag ik wel bij God terugkomen…?’ 

Als onze chatmedewerker haar vraagt wat die droom zou kunnen betekenen, zegt ze dat God van haar vraagt om haar leven aan Hem over te geven. Ze vertelt dat er vlakbij haar huis een kerk is die lijkt op de kerk van haar jeugd, en dat haar neef haar heeft uitgenodigd om mee te gaan.

Toch lijkt Mary te aarzelen vanwege zonden in haar leven waarmee ze worstelt. ‘Maar mijn ziel roept om de Heer.’ Ze vraagt of ze weer dicht bij God kan leven als ze zich bekeert en zich laat dopen.

Wijd open armen

Er volgt een twee uur durend gesprek. Onze collega vraagt haar: ‘De Here Jezus wacht op jou met wijd open armen. Ken je de gelijkenis van de verloren zoon in Lukas 15? Hij weet wat je doorgemaakt hebt en Hij is bereid om al je zonden en fouten van het verleden te vergeven, als jij je wilt bekeren en je laat dopen. Wil je dat doen?’ ‘Ja!’ zegt Mary, en nadat ze samen gebeden hebben, zegt ze: ‘Ik heb net mijn zonden beleden en het voelt alsof ik iets duisters uit mijn leven heb verwijderd! Ik heb besloten om elke week naar de kerk te gaan en me aan te melden voor doopcatechisatie.’

Halleluja!  

 • Dank God voor ons chatteam dat altijd klaarstaat voor mensen als Mary en bid dat Mary haar weg met God zal vervolgen.

Nepalese Facebookteam grote steun voor migratiearbeiders

Nepalese jongen unsplash.jpgNepal staat in de top-21 van minst bereikte landen met het evangelie. Veel Nepalezen werken in het buitenland, waar ze zich vaak eenzaam voelen. Juist voor hen is de online bediening van het Nepalese GlobalRize team tot grote zegen. 

De teamleider van ons Nepalese team vertelt: ‘Onze posts hebben een groot bereik en veel mensen sturen ons berichten met de vraag om voor ons te bidden en om ons te bedanken. 

Zonder bijbel

Nepal is voor zijn inkomen behoorlijk afhankelijk van migratiearbeid: veel jonge mannen en vrouwen werken in de Golfstaten en India. Ze laten hun gezin en familie achter, en blijven soms jarenlang weg. Veel van de mensen die actief zijn op onze pagina, zijn migratiearbeiders.

Zo kregen we laatst een bericht van een jonge man die ook naar een Golfstaat was vertrokken om daar te werken. Net voor zijn vertrek naar het buitenland was hij tot geloof gekomen. Nu zat hij in een nieuw land, zonder dat hij een kerk in de buurt wist en zonder bijbel. Terug naar huis kon hij niet vanwege corona en hij voelde zich ontredderd.

Doorgaan met het werk

Op een dag vond hij onze pagina op Facebook, ‘Naya Shristi”. De bijbelteksten en video’s die wij postten, bemoedigden hem en hielpen hem om te groeien in geloof. Hij putte hoop uit onze posts, bad tot God en kreeg vrede. Hij stuurde ons een bericht met de vraag om voor hem te bidden en om ons voor de bijbelverzen te danken. Natuurlijk wilden we maar al te graag voor hem bidden. 

Het contact met deze jongeman heeft ons geholpen om door te gaan met ons werk en het Goede Nieuws aan nog meer mensen te vertellen. Er zijn veel mensen zoals hij, ver weg van huis in een onbekend land. Het luisteren naar het Woord van God helpt hen om staande te blijven in het geloof. Jezus is bij hen!’ 

 • Bid dat het Nepalese Facebookteam veel mensen kan bemoedigen en bid dat arbeidsmigranten de pagina weten te vinden.

Wil jij ook online levens veranderen?
Geef je dan op als mentor of chatter!

+31 (0)525 795 002
info@globalrize.nl | www.globalrize.nl

     

Anbi
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid