Inhoudsopgave

  • Cursist vertelt over jarenlange zoektocht naar de waarheid
  • God brengt een bijzondere ontmoeting tot stand
  • She Rises bereikt meer dan 13 miljoen vrouwen per maand

Beste lezer,

Onbereikte volken bereiken met het Evangelie staat hoog op onze agenda. In deze brief delen we twee verhalen uit gebieden waar de kans klein is dat mensen met het christelijk geloof in aanraking komen. Het eerste getuigenis is van een man uit Bangladesh, die jarenlang op zoek was naar de ware religie. Het tweede verhaal gaat over een jongeman uit Laos. Weliswaar staat Laos niet in de top 21 van onbereikte landen, maar het is er gevaarlijk om christen te zijn, dus vrijuit getuigen van je geloof is er in dat land niet bij. Bijzonder om te lezen wat God, ook in gevaarlijke landen, aan het doen is!

Verder ben ik sinds een paar weken in contact met een christelijke organisatie (Christ Link) die andere christelijke organisaties gratis helpt om hoger in Google te komen. Na twee gesprekken met hen, hebben ze besloten om een samenwerking met ons aan te gaan! Hier ben ik echt erg blij mee. We gaan samen sparren over strategieën om nog meer gratis verkeer uit Google te krijgen. Met het doel natuurlijk om nog meer mensen over Jezus te vertellen.

Ik vraag dit niet vaak, maar is vrijwilliger worden bij GlobalRize iets voor jou? We zijn steeds op zoek naar nieuwe mentoren / chatters. Kijk eens op https://www.globalrize.nl/vacatures of er iets voor je bij zit.

Groeten,
André

Dank- en gebedspunten

  • Danken dat er een samenwerking is gekomen met Christ Link
  • Graag gebed voor alle werkdruk / juiste keuzes maken in dingen

Cursist vertelt over jarenlange zoektocht naar de waarheid

Foto bij Verhaal_1 Bangladesh.jpgEen mentor uit Bangladesh vertelt over een cursist die opvalt door zijn diepe inzicht. ‘Het verhaal van Abdul heeft me echt geïnspireerd om me met mijn hele hart voor cursisten in te zetten,’ vertelt hij. 

‘Toen Abdul aan onze bijbelcursus begon, was ik verrast door zijn goede, doordachte antwoorden. “Hoe weet je dit allemaal?” vroeg ik hem. Toen vertelde hij me van de zoektocht in zijn leven.’

Tegenstrijdige verzen

Abdul: ‘Ik las een aantal boeken die geschreven zijn rond het tijdstip van overlijden van Mohammed. Ook heb ik bijna veertigduizend Hadith (overlevering van de leer in de islam) gelezen die zijn opgetekend door twaalf mensen, en de Koran.

In veel moslimboeken staat dat het evangelie van Jezus Christus verdraaid is. De Koran niet, die is door Allah gestuurd. Maar ik kwam in de Hadith juist veel tegenstrijdheden tegen. Ze zeggen dat de Bijbel door mensen veranderd is, maar ze leggen niet uit om welke delen het gaat. Ik heb de islam meer dan tien jaar grondig bestudeerd. In de Hadith staat dat in verschillende geschriften profetieën te vinden zijn over de komst van Mohammed, dus ik ging daarnaar op zoek. Ook de Bijbel las ik steeds opnieuw om daarin die profetieën te vinden.’

Vragen

‘Tegelijkertijd verdiepte ik me in boeddhistische en hindoeïstische geschriften. Ik kocht de Talmoed (joodse overlevering op de Tenach, het Oude Testament) via Amazon. Bij het lezen rezen er vragen, waarin ik het christelijk geloof vergeleek met de andere religies, vooral met de islam. Wie is beter, een krijger of iemand die van andere mensen houdt? Wie heeft meer macht, Mohammed of Jezus? Welke geschriften zijn beter bewaard, de Koran of de Bijbel? Welke beschrijving geeft de Bijbel van de hemel, welke de Koran? Wie moet ons verlossing brengen, Mohammed of Jezus?’

Aanraking van de Heilige Geest

‘Al deze vragen beantwoordde ik zelf: volgens het Oude Testament is Jezus de beloofde Messias. Mohammed is dood, maar Jezus leeft nog. Mohammed was een krijger die veel mensen gedood heeft, maar Jezus hield van mensen. Zo kom ik tot overgave aan de Here Jezus Christus, door Zijn liefde. Door de aanraking van de Heilige Geest van de Here Jezus Christus heb ik de ware godsdienst gevonden.’

  • Dank God dat Abdul de Here Jezus heeft leren kennen en bid dat nog veel meer Bengalen tot geloof zullen komen

God brengt een bijzondere ontmoeting tot stand

In Laos is het gevaarlijk om christen te zijn. Iedereen die betrokken is bij ons Laotiaanse team is dan ook anoniem vanwege veiligheidsredenen. Maar soms brengt God mensen op een bijzondere manier samen om hen te bemoedigen. Dat overkwam een Laotiaanse mentor, die niet wist hoe het met een van zijn cursisten was afgelopen. 

In Laos kwam een jongeman via onze Laotiaanse Facebook-pagina bij een van onze bijbelcursussen terecht. Aan het einde van de cursus zei hij tegen zijn mentor dat hij wel christen wilde worden. De mentor kwam erachter in welk deel van Laos de jonge cursist woonde en stuurde hem het telefoonnummer van een Laotiaanse voorganger in dat gebied. De jongeman belde de voorganger op en ze spraken af. De voorganger leidde hem tot Jezus en hij werd lid van zijn kerk.

Stilletjes genietend

Een poosje later ging de voorganger op bezoek bij een kerk in een ander deel van Laos. Wat hij niet wist, was dat de kerk waar hij ging preken de kerk was van de mentor van deze jonge cursist. In zijn preek vertelde de voorganger over zijn geweldige ervaring met online evangelisatie. God gebruikt het internet!

Hij had een telefoontje gekregen van een onbekende jongeman die vertelde dat hij via internet over Jezus had gehoord en een volgeling van Hem wilde worden. De voorganger was zo verwonderd dat deze man contact met hem had gezocht en vroeg zich af hoe hij toch aan zijn telefoonnummer was gekomen. Natuurlijk wist de voorganger niet dat de mentor van deze ‘onbekende jongeman’ voor hem zat, die stilletjes genoot van het verhaal en God dankte voor Zijn werk. 

Anoniem

Nee, de mentor vertelde de voorganger na de kerkdienst niet dat híj degene was die aan de jongeman zijn telefoonnummer had doorgegeven – dan zou hij niet meer anoniem zijn. Wat bijzonder dat God het zo regelde dat de mentor hoorde hoe het verder was gegaan met zijn cursist!

  • Dank God dat Hij de mentor door deze bijzondere ontmoeting bemoedigde

She Rises bereikt meer dan 13 miljoen vrouwen per maand

She Rises is een organisatie voor en door vrouwen wereldwijd. We laten ons inspireren door Spreuken 31, waarin staat dat een vrouw met een nobel karakter van meer waarde is dan juwelen. Ons verlangen is het goede nieuws en de liefde van God te delen met vrouwen over de hele wereld. Gerdina Korf uit Urk staat aan het roer van deze organisatie.

Drie jaar geleden is She Rises ontstaan als Engelstalig platform. De Here gaf Zijn zegen over het werk en liet het ontzettend snel groeien. Een jaar later hebben we ook een Nederlandstalig She Rises platform opgezet, wat de Here ook weer zegent en waar Hij aan het werk is.

Hij heeft ons zo’n geweldig mooi team van vrouwen gegeven. Ze zetten hun gaven en talenten vrijwillig in tot eer en glorie van Zijn Naam. Achter de schermen zijn we druk bezig met het volgende project en dat is een She Rises platform in het Spaans.

Echte vervulling

Wij willen vrouwen helpen met hun identiteit in Christus en in Zijn volmaakte en volbrachte werk te vinden. Dit geven we handen en voeten door het maken van bijbelleesplannen, bijbelstudies, werkbladen en andere inspirerende content op thema. We gaan in onze podcast en in de online live bijbelstudies dieper in op het thema van die maand voor de vrouwen die nog iets meer verdieping willen.

Bemoedigd

We mogen getuige zijn van hoe God in harten aan het werk is. Als we horen hoe God door She Rises heen mensen wakker schudt, bemoedigt en opbouwt, dan verblijdt dat ons hart. We worden zo bemoedigd door hoe de Heer ons Zijn zegen geeft en She Rises doet groeien. We bereiken momenteel ruim 13 miljoen mensen per maand en dat gewoon van achter onze computer! Hoe gaaf is dat! Wat een grote en geweldige God dienen wij ook!

  • Dank God voor de groei van She Rises en voor de vele vrouwen die elke maand worden bereikt

+31 (0)525 795 002
info@globalrize.nl | www.globalrize.nl

     

Anbi
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid