Inhoudsopgave

  • Fiona Vermeer (71): ‘Een zegen om met Gods Woord bezig te zijn’
  • Aantal cursisten verdubbelt bijna in 2020
  • GlobalRize ontwikkelt gratis bijbelplugin

Beste lezer,

Zo aan het begin van het nieuwe jaar is het altijd een mooi moment om de cijfers van het vorige jaar te bekijken. 2020 was een bijzonder jaar voor GlobalRize.

Zo zien we dat het aantal cursisten is toegenomen van 33.000 in 2019, naar 63.000 in 2020! Een toename van maar liefst 90%. Ook het aantal vrijwilligers groeide erg hard. In 2019 hadden we 364 vrijwilligers en in 2020 567. Een toename van 55.7%!

Wat betreft mijn eigen werk ben ik sinds vorige week ook een dag in de week bezig met SEO. Dit houdt in het kort in: hoe krijgen we via Google meer mensen binnen op de websites? Hier is nog veel groei in mogelijk. Dit ga ik samen doen met een vrijwilliger uit Oman.

Waar ik erg enthousiast over ben is de plugin Bible Link. GlobalRize stelt deze gratis ter beschikking aan iedereen met een website. Wanneer je op een website (waarop deze plugin geïnstalleerd is) met je muis over bijvoorbeeld Genesis 1:1 gaat, krijg je een schermpje te zien met de volledige Bijbeltekst. Erg handig! In de nieuwsbrief meer hierover.

Hartelijke groet,
André & Linde

Om voor te danken en te bidden

  1. We zijn erg dankbaar voor de mooie dingen die gebeurden in 2020!
  2. Bid voor wijsheid in 2021 met het zorgen dat meer mensen de websites vinden in Google.
  3. Bid voor rust bij het thuisonderwijs.

Fiona Vermeer (71): ‘Een zegen om met Gods Woord bezig te zijn’

Mensen uit de héle wereld kunnen bij haar terecht met vragen over geloof en de Bijbel, maar storten ook hun hart uit over relatieproblemen, narigheid thuis of verslavingen. 

De 71-jarige Fiona Vermeer uit Drachten is mentor bij GlobalRize; ze begeleidt Engelstalige bijbelcursisten. Bovendien is ze coach bij Biblword: ze chat met mensen die via Facebook, Twitter en Instagram contact zoeken met GlobalRize. ‘Ik heb een flitsende, jonge geest, als je de ochtenden niet meetelt’, lacht ze. 

Zestig jongvolwassenen

In 2020 leidde de Friese mentor, via de chats, zo’n zestig jongvolwassenen tot overgave aan God. ‘Soms ging dat gemakkelijk, want dan kwamen ze bij me binnen met de vraag: “Ik wil graag dat mijn zonden vergeven worden, kunt u mij helpen?” Ongelooflijk, toch’, verzucht Fiona.

‘Ik leg dan uit waarom wij Jezus nodig hebben als Redder, zodat ze beseffen wat geloven in God inhoudt, met als resultaat eeuwig leven. Wanneer ze eraan toe zijn, bid ik het zondaarsgebed met hen. Daarbij ga ik niet over één nacht ijs, want ze moeten goed weten wat ze bidden. Ze geven hun leven over aan God, waarbij ik aanneem dat ze ook wedergeboren christenen zijn. Daarna geef ik instructies om Bijbel te lezen en een goede kerkgemeenschap te zoeken. Het is een zegen om met Gods Woord bezig te zijn.’

Interessant en nuttig

Fiona herinnert zich niet meer hoe ze terechtkwam bij GlobalRize (‘Ik surf veel op internet’), maar ze weet wél dat ze zich als vrijwilliger aanmeldde omdat het zendingswerk interessant is en nuttig voor God, en dat ze haar talenten erin kwijt kan. ‘Op verzoek bidden we met en voor mensen, ook voor de oplossing van hun problemen. Vrijwilligers proberen mensen naar hun beste kunnen te begeleiden, ook door het toezenden van artikelen, en (terug) te leiden naar Gods Woord.’

Financiële nood

‘De bijbelcursisten van wie ik mentor ben zijn vaak jongeren uit Afrika en Azië’, zegt de enthousiaste Fiona. Ze betreurt het dat ze soms nog te weinig gemotiveerd zijn voor de cursus of die te moeilijk vinden. Met gemotiveerde cursisten gaat ze aan de slag. ‘We ervaren Gods zegen als we bezig zijn meer inzicht te krijgen in het Woord van God.’

Soms moet Fiona slikken als ze mensen die om financiële steun vragen niet kan helpen. ‘Er is veel armoede onder christenen in moslimlanden’, weet Fiona en die nood brengt ze bij God: ‘Heer, kunt U daar niet wat meer doen? Zou het geen groot getuigenis voor Uw Naam onder de moslims zijn als U Uw kinderen zegent in hun armoede?’ Maar ze moet elke keer erkennen dat Gods wegen hoger zijn dan die van ons: ‘Hij alleen weet waarom in al die gevallen zijn voorraadkamers zo goed als gesloten blijven.’

Gezegend leven

‘Ik kan mensen werkelijk een dienst bewijzen en verder helpen Gods weg te gaan, waarvoor God alle eer toekomt’, zegt Fiona. Ze is dankbaar dat ze zich zinvol en constructief met anderen kan bezighouden om Gods doel te bereiken.

‘God rust mij toe voor mijn werk bij GlobalRize, anders zou ik het niet kunnen’, is haar overtuiging. ‘Zo mag ik een nuttig instrument zijn in Gods Koninkrijk. Daardoor ontvang ik een gezegend leven.’

  • Dank dat Fiona de kans krijgt om met zoveel mensen het evangelie te delen

Aantal cursisten verdubbelt bijna in 2020

Het afgelopen jaar zagen we een flinke stijging van het aantal mensen dat bij ons aan een online bijbelcursus begon: in 2019 hadden we ruim 33.000 cursisten, in 2020 bijna 63.000, een groei van 90 procent. 

Zulke cijfers stemmen enorm dankbaar. Natuurlijk gaat het niet om getallen, maar we zijn blij met elke extra persoon die zich verdiept in het evangelie. Het lijkt erop dat COVID-19 een boost aan deze cijfers gegeven heeft: meer mensen zijn online actief en op zoek naar antwoorden op levensvragen.

Teeviro uit Guyana schreef ons:

‘Ik begon aan de cursus op het moment dat ik het hard nodig had. De woorden van de Here God waren bemoedigend; dagelijks werd ik herinnerd aan Zijn beloften en aan wie Hij echt voor mij is.’

Groei aantal mentoren

Om deze nieuwe cursisten goed te begeleiden, hadden we natuurlijk meer mentoren nodig. Momenteel zijn er 255 mentoren actief, een flinke groei vergeleken met een jaar geleden. Van die 255 mentoren wonen er 76 in het buitenland. Dit betekent dat overal ter wereld christenen van allerlei nationaliteiten bezig zijn met geloofsgesprekken! Hoe gaaf is dat?

Onze mentor Elsa schreef: ‘Enorm bemoedigend om te zien hoe Gods Geest wereldwijd aan het werk is. Daarnaast heb ik door de vele vragen van studenten nog nooit zo in de Bijbel gegraven als nu tijdens het mentorschap.’ 

Onbereikten

We zien dat in veel van de talen waarin we actief zijn een groot deel van de cursisten al in meer of mindere mate iets met het christelijk geloof heeft. Ons verlangen is om juist ook mensen te bereiken die nog nooit met het evangelie in aanraking zijn geweest. Op hen gaan we ons in 2021 speciaal richten. Om meer cursisten te krijgen uit gebieden waar de kerk niet of nauwelijks voet aan de grond heeft, zoals bijvoorbeeld in Noord-India, adverteren we op de sociale media waar deze mensen actief zijn. We bidden tot God om voorbereide harten waarin het zaad van Zijn evangelie vrucht zal dragen. 

  • Bid dat veel onbereikte mensen dit jaar het evangelie zullen horen

GlobalRize ontwikkelt gratis bijbelplugin

Lastig is dat: je leest een tekst op een website waar verwezen wordt naar bijbelteksten. Je wilt wel weten wat er in die bijbelverzen staat, maar dan moet je ze helemaal gaan opzoeken. Het zou veel makkelijker zijn om ze meteen te laten verschijnen! Daar heeft GlobalRize een elegante plugin voor ontwikkeld.

De plugin zorgt ervoor dat een bijbeltekst meteen op het scherm verschijnt wanneer de muis op een tekstverwijzing rust. Dus wanneer er in een tekst verwezen wordt naar een bijbeltekst, hoeft de lezer alleen maar met zijn muis op de verwijzing (bijv. Efeze 1:1) te gaan staan om dat bijbelvers te zien, in plaats van het helemaal op te moeten zoeken. Zo handig!

Op je eigen website installeren

De plugin installeren op je eigen website gaat heel gemakkelijk. Op de pagina Bible Link Plugin staat een link die je kunt kopiëren naar je website, en voilà, de plugin werkt. Voor WordPress is er een aparte plugin (eveneens vermeld op deze pagina).

Het gebruik van de plugin is helemaal gratis. Voordat je hem installeert, kun je kiezen in welke taal je de bijbelverzen wilt laten verschijnen en in welke vertalingen. Op dit moment zijn er drie talen beschikbaar: Nederlands, Engels en Spaans. Het aantal bijbelvertalingen per taal is nog beperkt; dat heeft te maken met de rechten op deze vertalingen. We zijn nu bezig om zowel het aantal talen als het aantal bijbelvertalingen voor deze plugin uit te breiden.

  • Bid dat deze gratis plugin de bekendheid van GlobalRize wereldwijd zal vergroten

+31 (0)525 795 002
info@globalrize.nl | www.globalrize.nl

     

Anbi
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid