Maart 2020

Beste lezer,

Op dit moment zitten we midden in de coronacrisis. Voor veel mensen wordt het werk minder: voor GlobalRize neemt het werk juist toe! Veel mensen zijn op zoek naar God in deze crisis. Ze zoeken houvast. Ze hebben vragen. Ze kunnen de deur niet uit en gaan online zoeken. Wat mooi dat juist een organisatie als GlobalRize zulke mensen te woord kan staan.

Ook ik zit op dit moment thuis. Maar geen probleem: mijn werk was toch al online, in dat opzicht veranderd er weinig. Natuurlijk mis ik wel het offline contact met mijn collega´s.

Binnen GlobalRize gaan de ontwikkelingen in rap tempo door. De afgelopen periode is er een Pools team gestart met een nieuwe Facebookpagina (Słowo z Biblii) en Instagrampagina (Slowo z Biblii). De Facebookpagina heeft na een week meer dan 1300 volgers. Dat is mooi! 

Ook wat betreft vrijwilligers gaat het erg goed. Mensen zitten nu thuis en willen graag helpen in deze crisis. In 3 weken tijd zijn er 75 nieuwe vrijwilligers bij gekomen! Wat een zegen allemaal! Wil jij ook meehelpen? Kijk dan bij de vacatures.

Hieronder vind je de algemene nieuwsbrief van GlobalRize. Deze is enigszins toegepast op mij persoonlijk.

Dankje voor het lezen van de nieuwsbrief en je betrokkenheid!

Foto gezin.jpg

Hartelijke groet,
André & Linde
Roos, David, Anne

Gebedspunten

  • Dankpunt: we zijn erg dankbaar voor de grote groei die GlobalRize telkens mag beleven
  • Dankbaar dat ons werk online, ondanks de crisis, gewoon door mag gaan
  • Graag bidden voor de werkdruk. Het is razend druk: dat we allemaal het werk aankunnen + nog meer vrijwilligers / vaste medewerkers erbij krijgen
  • Financiën GlobalRize: er is een crisis gaande, dus mensen houden de hand op de portemonnee. Logisch, maar wel vervelend voor een organisatie als de onze. Dat de geplande begroting behaald zal worden
  • We zijn al een hele tijd op zoek naar nieuwe huisvesting. We groeien uit onze voegen: dat we goede huisvesting zullen vinden (voor een betaalbare prijs)

Algemene nieuwsbrief GlobalRize

Het jaar 2019 was in financieel opzicht een spannend jaar. We zagen een enorme groei van activiteiten en medewerkers terwijl de begroting slechts 20% hoger lag. We moesten met weinig middelen steeds meer doen. Gelukkig worden we hier ook steeds beter in.

En dat is vooral te danken aan de 400 vrijwillige medewerkers die inmiddels actief zijn. We zijn blij dat de groei zich ook in 2020 doorzet met 60 extra mensen in het eerste kwartaal. We hebben deze mensen echt nodig.

Plotseling zitten we namelijk middenin een crisis. Waar het eindigt durft niemand te zeggen. De impact op de samenleving is enorm. Ook op ons werk is het effect direct merkbaar: mensen zitten thuis, zitten vol vragen en zoeken antwoorden op internet. Veel zendingswerk valt stil vanwege het coronavirus, maar wij bereiken juist duizenden mensen extra.

De crisis van nu zet ons op scherp. De kansen en het werk groeien, maar de financiële onzekerheid neemt toe. We hebben jouw hulp nodig, juist nu! Meer activiteiten kosten nu eenmaal meer geld. In alle vrijmoedigheid willen we je dan ook vragen om een extra gift voor het werk van André.

Wij wensen je Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd. Laten we bidden dat het ook tot zegen mag zijn!

Frans de Lange.jpg

Met hartelijke groet,
Frans de Lange, operationeel directeur

Getuigenis na afronden cursus

Cursus.PNGBiblword Courses is indeed a true place for equipping the saints. It's a place where Bible is presented in a down to earth mode for men to understand. The complicated topics are demystified. Your works are praiseworthy. Infact, I highly recommend it to everyone who want to grow in knowledge of our Lord Jesus Christ. Keep doing the good work. God bless you!

De cursusomgeving van Biblword is echt een goede plek voor geloofstoerusting. Het is een plek waar de Bijbel op een heel gewone en toegankelijke manier wordt uitgelegd. Ingewikkelde onderwerpen worden verhelderd. Jullie doen bewonderenswaardig werk en ik prijs het dan ook bij iedereen aan die wil groeien in de kennis van onze Here Jezus Christus. Blijf dit doorgaan met dit goede werk. God zegene jullie!

Taalteam-nieuws: het Swahili

Medio vorig jaar zijn we begonnen met een Facebookpagina en een Bijbeelcursus in het Swahili. Inmiddels zijn er al twee cursussen waarmee we vele mensen in hun eigen taal bereiken. Voor de Bijbelbasis-cursus (Kozi Ya Biblia) hebben ruim 2400 studenten zich ingeschreven en de cursus over het Leven van Jezus (Maisha Ya Yeshu) telt nu 238 inschrijvingen. Samen leidde dit tot 127 afgeronde cursussen tot nu toe.

Het team wordt aangestuurd door pastor Elias en ondersteund vanuit Nederland door Lia Verboom. GlobalRize draagt bij door de medewerkers tegemoet te komen in hun internetkosten en te advereren op Facebook voor de cursussen. Sommige van deze medewerkers worden gesteund via ons sponsorprogramma.

Bezoek aan Tanzania

Lia Verboom was afgelopen weken terug op de plek waar ze gewoond en gewerkt heeft voor de Tanzaniaansa Anglicaanse kerk. Zo kon ze het recent gestarte team van GlobalRize ontmoeten en ons een update geven vanuit het team.

Ze schrijft: "We hadden een hele leuke ontmoeting met Elias en zijn team in Tabora. Het is een zegen om zulke toegewijde mensen te ontmoeten. We hebben samen gebeden en gesproken over hun ervaringen."

Andere context geeft ook andere vragen

"De mentoren die in deze context leven en werken, weten veel meer over de ideeën van Afrikaanse mensen dan ik weet vanuit de westerse wereld. Bijvoorbeeld vragen over bezet zijn met demonen of vragen over Afrikaanse profeten, die in de kracht van olie geloven."

"Enkele dagen voor onze ontmoeting stierven er nog mensen in het noordelijke deel van Tanzania, omdat ze elkaar vertrapten om bij de plaats te komen waar 'gezalgde olie' werd verspreid door een profeet. Het is daarom van groot belang om op gelijke hoogte met mensen te komen in hun ontdekken en lezen van de Bijbel en het leren kennen van Jezus Christus."

Extra mentoren is goed nieuws

Het is goed nieuws dat er nog twee nieuwe mentoren zijn gevonden: Narsis, een Anglicaanse voorganger en leraar aan het St. Philip's Theological College. En Elias vond daarnaast nog een andere mentor genaamd John. Het team zoekt door naar 3 vrouwelijke mentoren.

We hopen in 2020 met kleine, maar zekere stappen het team in het Swahili te versterken en hun impact te vergroten. Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel, is ons gebed voor onze Afrikaanse broers en zussen die het evangelie uitdelen online.

Groeiend werk door de crisis

Zoals hierboven al vermeld, zorgt de coronacrisis voor een grote groei van ons werk. We krijgen enorm veel vragen en zouden hier graag nog meer op inzetten. Behalve geld hebben we hier ook mensen voor nodig die mee willen helpen aan dit zendingswerk. Ben jij een uur of meer per week beschikbaar om mee te werken aan de verspeiding van het evangelie?

+31 (0)525 795 002
info@globalrize.nl | www.globalrize.nl

     

Anbi
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid