Inhoudsopgave

  • Verlaten, bedrogen, genezen
  • Gods grote daden door het Spaanse team
  • GlobalRizedag 4 september

Beste lezer,

Een belangrijk speerpunt van het werk van GlobalRize is om het evangelie in zoveel mogelijk verschillende talen aan te bieden. Na het Engels is Spaans de taal waarin we de meeste mensen online bereiken. Daarom is er in deze brief speciale aandacht voor wat er in het Spaans gebeurt. Wist je dat de mensen die we met Spaans bereiken voor het leeuwendeel in Zuid-Amerika wonen en dus bijna niemand uit Spanje komt? Dat zegt wel iets over Europa...

Heydi uit Guatemala vertelt haar bewogen levensverhaal. Ze deed de BijbelBasiscursus in het Spaans en is nu zelf ook mentor. Juist door wat Heydi meegemaakt heeft, kan ze anderen raad geven en pastoraal bijstaan.

Een tweede belangrijk speerpunt is ‘van scherm naar kerk’: het is ons verlangen dat mensen via online contact de weg vinden naar een lokale kerk. Daar is de geloofsgemeenschap waar het leven met Christus gestalte krijgt. In ons team Spaans maakt medewerker Moises serieus werk van het koppelen van mensen aan kerken. En dat werpt vruchten af! En ook is sinds kort She Rises in het Spaans gestart, Ella Resplandece, met nu al ruim 12.000 volgers.

En last but not least… Op 4 september hopen we een GlobalRize-dag te houden! We zien er enorm naar uit om elkaar te ontmoeten. Afwisselend, inspirerend en culinair verrassend zijn de kernwoorden van deze dag. Dus houd de dag alvast vrij in je agenda!

Veel leesplezier!

Verlaten, bedrogen, genezen

Ze was totaal ontredderd toen ze erachter kwam dat de man van wie ze hield maar die haar nu verlaten had, al getrouwd bleek te zijn en kinderen had. Heydi uit Guatemala wilde de tijd wel terugdraaien en voelde zich overspoeld door het besef dat ze in overspel geleefd had.

Heydi had al een zware periode achter de rug, omdat ze leed onder de afwijzing van de man van wie ze hield. Maar toen ze te weten kwam dat hij dus al getrouwd was, huilde ze tranen van wroeging en raakte ze in een depressie. Een tijd lang torste Heydi de last van wat er gebeurd was alleen en kon ze bij niemand haar hart luchten. Ook bij haar moeder kon ze naar haar idee niet terecht, omdat zij weinig afwist van de hele situatie.  

Hulp

Na een poosje deed Heydi wat het verstandigste was: ‘Ik ging al naar de kerk, maar nu ging ik gericht hulp zoeken. God gaf me drie of vier mensen, broeders en zusters van wie ik met mijn hele hart houd: dr. Jaime Mirón van de Luis Palau Association en Lidia Jaen, voorganger van de Siloe Tempel in Californië, mijn vrienden Verónica en Ruth. Ze stonden me bij met hun gebeden, raad, brieven en getuigenissen. Door het contact met hen kwam er een proces op gang van bidden, smeken en vergeving vragen voor mijn zonden en mijn pijn. God begon me beetje bij beetje te bevrijden.’

Honger naar Gods Woord

Heydi Guatemala1

Heydi kreeg honger naar het Woord van God en werd bemoedigd door de preken van ds. Dante Gebel. Ze vond de online BijbelBasiscursus van GlobalRize op onze Spaanstalige pagina, Palabras Biblicas. Daar kreeg ze in Joanne uit Nederland een zeer betrokken mentor. Joanne heeft Spaans geleerd op het VWO, zit op de pabo en is al sinds haar achttiende als mentor betrokken bij GlobalRize. 

Heydi: ‘Door de pijn in mijn hart voelde ik de behoefte om de Heer te zoeken. Ik wilde Hem beter leren kennen door de cursus en de diepte van Zijn Woord ontdekken. Ik dank Joanne, omdat ze het geduld had om mij te begeleiden in het midden van mijn pijn.’ 

Levensvragen

Na afronding van de bijbelcursus meldde Heydi zich aan om actief te worden in het Spaanse team. Besloten werd dat ze het beste kon gaan helpen in het chatteam. Daar helpt ze nu mensen met hun levensvragen en problemen op het gebied van relaties. Ze kan anderen de weg wijzen, omdat ze zelf het contrast tussen haar oude leven en haar nieuwe leven met God zo scherp ziet. 

Heydi: ‘Ik ben zo dankbaar voor het feit dat ik in het chatteam werk. Ik ben de meest onhandige van alle broeders en zusters die er werken, maar ik weet dat ik het beetje bij beetje onder de knie zal krijgen met de hulp van de Heer en de broeders en zusters van de chat.’

Tot volle glorie

Na aanvankelijke aarzelingen wil Heydi nu graag haar getuigenis delen: ‘Mijn grootste verlangen is om er iemand anders mee te kunnen helpen, tot volle glorie van mijn Heer, Die ik met heel mijn hart liefheb. Tot Zijn eer ben ik nu gezond en vrij, volledig genezen van pijn en zonde.’

  • Bid dat Heydi voor velen tot zegen zal zijn.

Gods grote daden door het Spaanse team

Spaanse team1Bij GlobalRize doen we ons best voor o.a. twee dingen: het evangelie brengen in vele talen en mensen helpen om de weg naar een lokale kerk te vinden. Het Spaanstalige team is een prachtig voorbeeld van hoe dit gerealiseerd kan worden. Teamleider Arjan Vaders staat erbij en kijkt naar het wondere werk van Gods Geest

In 2012 postte Arjan de eerste Spaanstalige teksten op Facebook. Nu, negen jaar later, is er een volwassen team ontstaan dat een voorbeeld kan zijn voor andere taalteams. Met name de inspanningen van Moises, een mentor uit Venezuela die in Chili woont, springen eruit. 

Kerk zoeken

Sinds een jaar heeft Moises de verantwoordelijkheid om naar een kerk te zoeken voor mensen die daar behoefte aan hebben. Aan het eind van de BasisBijbelcursus krijgt elke cursist namelijk de vraag: ‘Als je nog niet bij een kerk hoort, zou je graag naar een kerk toe willen? En heb je hulp nodig bij het zoeken van een kerk bij je in de buurt?’ De cursisten die dat willen, geven hun emailadres en telefoonnummer, en de betreffende mentor geeft die door aan Moises. Die gaat meteen aan de slag om een kerk te vinden. Ondertussen wordt er in de Whatsappgroep met Spaanse mentoren gebeden dat het zal lukken om een kerk te vinden. 

Via een Spaanstalige baptistenbond vraagt Moises contactgegevens op van een voorganger of kerk in een stad of dorp bij de cursist in de buurt. En dan geeft hij niet alleen maar een telefoonnummer door, nee, hij belt de voorganger en de cursist zelf en regelt een warme overdracht. Op deze manier heeft hij al 111 cursisten gekoppeld aan een kerk! 

Deze man beseft hoe belangrijk het is om het ijzer te smeden als het heet is en dit niet te beschouwen als nog een karweitje dat even moet gebeuren, maar als een kostbaar moment om te oogsten. 

Tranen van verwondering

Arjan hoorde dit allemaal in een Zoom meeting die hij onlangs had met zijn Spaanse team. Moises had drie voorgangers en drie cursisten live in deze online meeting geregeld om hun getuigenissen te geven. Arjan: ‘Als je die getuigenissen hoort, dan weet je dat dit het werk is van de Heilige Geest. Ik had de tranen van verwondering in mijn ogen. God is zo goed. Het is Zijn werk.’ Over Moises zegt hij: ‘Moises noemde dat GlobalRize voor hem één grote familie is, waar hij die cursisten en pastors bijrekent. Zo gaven deze pastors dat ook aan, dat het voor hen een voorrecht was om die inspanning met ons te maken van een warme overdracht.’

Volwassen

Op alle fronten laat het Spaanstalige team volwassenheid zien: trouwe medewerkers, teamleiders die verantwoordelijkheid nemen voor de Facebookpagina, de chat en het begeleiden van de mentoren; op Facebook ruim 1 miljoen volgers, op de Spaanse website ruim 900 artikelen over Bijbel en geloof en een aanbod van twaalf Spaanstalige cursussen. (Overigens bereikt het team voor het overgrote deel mensen uit Latijns-Amerika en zijn er nauwelijks volgers en cursisten uit Spanje). Ook She Rises, de vrouwentak van GlobalRize, is nu gestart in het Spaans: Ella Resplandece.

Wat bijzonder om getuige te zijn van Gods grote daden door dit team! 

  • Dank dat het Spaanse team op zoveel fronten gegroeid is.

Kom ook naar de GlobalRizedag op 4 september!

We nodigen je van harte uit voor de GlobalRizedag 2021. We hebben veel te delen, maar kijken nog meer uit naar de ontmoeting met jou. Of je nu vrijwilliger bent of niet, je bent van harte welkom! Als je nog maar kort betrokken bent bij GlobalRize, dan is deze open dag een mooie kans om ons werk beter te leren kennen en kennis te maken met de mensen achter de schermen. 

Getuigenissen, muziek, samen eten, workshops

Joke Buis live foto

De ochtend staat in het teken van getuigenissen, verhalen en muziek. Diverse sprekers vanuit GlobalRize vertellen over wat er het afgelopen jaar allemaal ontwikkeld en gegroeid is. We vertellen graag over de impact van het werk van onze vrijwilligers. 

We hebben Joke Buis uitgenodigd om een muzikale bijdrage te leveren. Na jaren waarin de liefde voor het oude kerklied de rode draad vormde in haar muziek, maakt Joke op dit moment nieuwe, persoonlijke luisterliedjes, over thema’s die dichtbij haar hart liggen en tegelijkertijd een herkenbare boodschap hebben. 

JB 01 foto Jannes BoonstraRondom de lunch is er tijd om elkaar voor het eerst te ontmoeten of bij te kletsen. In de middag zijn er diverse workshops, zowel creatieve als inhoudelijke. Misschien heb jij zelf ideeën over hoe je online zending aan kunt pakken: op deze dag is er ruimte om jouw idee bij ons te pitchen! 

Al met al veel kansen om je online vaardigheden te verbeteren, kennis te maken met GlobalRize of ons te verrassen met jouw ideeën. 

De hele dag zijn er activiteiten voor kinderen, dus neem ze gerust mee! 

Tijd en plaats

  • Locatie: Luctor, Mheneweg Noord 1bg, Oldebroek
  • Datum: 4 september 2021
  • Tijd: 10.00-15.00 uur, ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. 

Je kunt je aanmelden via onderstaande button.

Wil jij ook online levens veranderen?
Geef je dan op als vertaler of chat-medewerker!

+31 (0)525 795 002
info@globalrize.nl | www.globalrize.nl

     

Anbi
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid