November 2019

GlobalRize is vooral bekend vanwege de grote aantallen mensen die wereldwijd met het Evangelie bereikt worden. Maar wist je dat er ook een groot team in het Nederlands actief is? De berichten van Bijbelwoord worden maandelijks door 300.000 mensen gezien. Het opvallende is dat meer dan de helft van hen niet uit Nederland komt: ongeveer 10% komt uit België en bijna de helft komt uit Suriname. Dat betekent dat elke maand een kwart van alle Surinamers een bericht van Bijbelwoord ziet!

Bij de cursussen zien we hetzelfde. Ook hier komt een groot aantal van de deelnemers uit Suriname. Zo volgde pas een vrouw de basiscursus. Ze vertelde dat ze van haar hindoeïstische man niet naar de kerk mag, maar zo toch het Evangelie meekrijgt.

In deze nieuwsbrief nog meer inspirerend nieuws vanuit ons werkveld. Dankzij jouw betrokkenheid kunnen wij dit werk voortzetten.

Frans de Lange
Directeur GlobalRize

Solomon

We zijn begonnen met een nieuwe manier om met niet-christenen in gesprek te komen: de chatbot Solomon. Mensen kunnen 'koning Salomo' vragen stellen, die hij vaak beantwoordt met citaten uit eigen werk (Spreuken, Prediker), of vanuit zijn eigen levenservaring (Koningen, Kronieken). Op het moment worden mensen op Messenger uitgenodigd vragen aan Salomo te stellen over levensgeluk. Na een aantal keren, of als de chatbot er niet uitkomt, wordt overgeschakeld naar menselijk contact. De eerste ervaringen zijn dat het op deze manier beter lukt om ook met niet-christenen in gesprek te komen. Het gaat nog wel een hele klus worden om Salomo 'slim' genoeg te maken om een heel breed scala aan vragen te beantwoorden.

Nieuw taalteam: Roemeens

Deze zomer was Arjan Vaders ter ondersteuning van een VakantieBijbelClub van Stichting Missie Gura in Noordoost Roemenië en hij werkte samen met andere Nederlanders en een lokaal Roemeens team.

Spontaan begin
Tiberiu, de jeugdleider en de andere jongeren uit dat team waren enthousiast over de mogelijkheden via internet, die GlobalRize weet aan te boren. Ze vormden ter plekke een team, met Tiberiu als katalysator en motor en maakten een WhatsApp-groep. De weken daarna begon het pas echt te groeien.

CuvântBiblic: Bijbelwoord in het Roemeens
Er is nu een Facebookpagina CuvântBiblic met meer dan 11.000 volgers en likes, er is veel interactie op de pagina en er wordt gechat met mensen. De Jezusfilm cursus is vertaald en gelanceerd en de eerste 27 studenten zijn onderweg met een mentor. Vanuit GlobalRize faciliteren we het team.

Website met artikelen
Verder zijn ze ambitieus blogs en artikelen aan het vertalen en we starten binnenkort met een Roemeense website met bijbelse antwoorden op vragen. Elke 4 weken heeft Arjan een videogesprek met Eusebiu. Hij is gekozen door zijn team als teamleider. Naast dat hij jong en bevlogen is, heeft ook een ICT-achtergrond en dat is erg handig.

Danken en bidden
Danken en bidden jullie mee voor Eusebiu en Manuela (zie foto) en hun enthousiaste team? Bid om een groot bereik en visieontwikkeling onder Roemeense (Orthodoxe) christenen.

Deze zaterdag, 23 november, voert de christelijke muziekvereniging Concordia het stuk Missa Katharina op met medewerking van een samengesteld projectkoor. De uitvoering vindt plaats in Luctor et Emergo in Oldebroek om 20.00 uur. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar! De opbrengst is in zijn geheel voor het werk van GlobalRize.

Update vanuit ons vormgeversteam

Wist je dat?
... de groep vormgevers op dit moment uit ongeveer 20 mensen bestaat?
... we per week zo'n 65 nieuwe afbeeldingen plaatsen op facebook en instagram?

... we zijn begonnen met het maken en plaatsen van series? Hier zie je een van de eerste series.

... we op facebook en instagram gaan starten met het plaatsen van quiz dia's?

... sommige van onze dia's door meer dan 300.000 mensen gezien worden?

... we nog altijd extra mensen in ons vormgeversteam kunnen gebruiken?

No-choice campagne

No-choice, misschien heb je er al iets van gezien: online, in de christelijke dagbladen of in de Visie. De naam van deze campagne is gekozen omdat 40% van de wereldbevolking niet voor of tegen Jezus kan kiezen omdat ze nog nooit over Hem gehoord hebben.

14 organisaties, 1 doel
GlobalRize is met 13 andere Nederlandse zendingsorganisaties deze campagne gestart. Samen willen we het grote aantal niet bereikte mensen onder de aandacht te brengen bij Nederlandse christenen. Bewustwording is de eerste stap, hen bereiken met het evangelie het uiteindelijke doel.

Mensen bereiken met het evangelie
In de decembermaand sluit GlobalRize aan bij dit thema met een actie waarbij we om financiële steun vragen. Online zending bereikt mensen in gebieden waar zendelingen niet of nauwelijks kunnen komen. Dit werk kost vanzelfsprekend geld.

Kosten
Waar zitten dan de kosten?

  • We adverten op Facebook voor onze pagina's en bijbelcursussen.
  • We ontwikkelen nieuwe materialen zoals afbeeldingen met Bijbelse boodschappen, artikelen, nieuwe cursussen in allerlei talen et cetera.
  • Voor een aantal medewerkers is GlobalRize ook hun broodwinning
  • Techniek kost geld in de vorm van onderhoud, ontwikkeling en bepaalde abonnementen

Jaarafsluiting
We kunnen 2019 positief afsluiten, omdat we ons gedragen weten door onze God en we iedere keer enorm bemoedigd worden door de vrucht op ons werk. Het zou fantastisch zijn als we ook financieel gezien dit jaar positief kunnen afsluiten. Help jij mee om de begroting alsnog sluitend te maken?

+31 (0)525 795 002
info@globalrize.nl | www.globalrize.nl

   

Anbi
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid