Juli 2019

De zomertijd is weer aangebroken, dat merken we bij GlobalRize ook. Het is rustiger op kantoor en de temperaturen zijn niet altijd prettig om in te werken. Wat we deze maanden ook merken, is dat het spannend gaat worden om de begroting dit jaar rond te krijgen. Juist de zomer is wat inkomsten betreft niet de beste periode. Tegelijk zien we mooie dingen gebeuren in het 'veld' die ons bemoedigen. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Betty. Het zou prachtig zijn als we deze zomer ook bemoedigd worden in de zakelijke kant van ons werk.

Frans de Lange
Directeur GlobalRize

Nieuwe medewerkers sinds Opwekking 2019

Het is nog niet eens zo lang geleden dat Catharinus de noodklok luidde wat betreft het werk in de chat. Het aantal gesprekken bleef toenemen en op een gegeven moment moest onze Biblword-chat zelfs een dag dicht. Hij plaatste een emotionele oproep op Facebook en bij de Zoeklichtdag en op Opwekking kwam de nadruk volledig op het werven van vrijwilligers te liggen. Dit alles heeft uiteindelijk mogen resulteren in 180 aanmeldingen en inmiddels een heleboel enthousiaste nieuwe medewerkers.

We zijn blij en dankbaar met deze nieuwe aanmeldingen, maar kunnen ook nog steeds vrijwilligers gebruiken. Met name vormgeversmentoren en chatters zijn zeer welkom. Denk er eens over na of jij iets zou kunnen betekenen voor ons wereldwijde zendingswerk.

Inzet van internetzending op een gemeenteavond of bijbelkring

Zending, de verkondiging van het evangelie, kan op verschillende manieren. GlobalRize heeft veel ervaring met de inzet van internet hiervoor. Hoe doe je dat? Kun je met iemand bidden via internet? Kan iedereen zendeling zijn? De antwoorden op deze vragen worden gegeven tijdens een bijeenkomst in jouw kerk of gemeente. Graag komt een medewerker van GlobalRize om ervaringen te delen en verhalen hierover te vertellen. Voor een afspraak kun je bellen of mailen naar GlobalRize.

Ouders en kinderen in gesprek over social media

Het gebruik van social media wordt door velen als waardevol ervaren. Tegelijk roept het vragen en dilemma’s op. Hoe geef ik kinderen de ruimte om te ontdekken en kan ik ze tegelijk beschermen tegen de risico’s van social media? 

GlobalRize heeft veel kennis wat betreft de inzet en het effect van sociale media. Onze medewerker Catharinus Doornbos is de bedenker van FF Offline! Hij brengt ouders en kinderen spelenderwijs met elkaar in gesprek. Daarbij gaat het niet om goed of fout, maar vooral om bewustwording, uitwisseling en het delen van ervaringen.

Waar leef ik voor?

Betty, medewerker van GlobalRize, vertelt over haar contacten met Sri, een jonge vrouw uit Sri Lanka:

Sri (niet haar echte naam) is nog maar 21 jaar oud. Ze woont op Sri Lanka en ze is zoekend naar de zin van het leven. De aanslagen tijdens Pasen 2019 op dit eiland hebben haar diep geraakt. Heel haar jonge leven wordt ze al achtervolgd door de gedachte dat ze niet had mogen bestaan, niet had mogen leven, omdat haar vader wilde dat ze geaborteerd zou worden. Tot op de dag vandaag achtervolgt deze man haar met het doel haar te doden.

Zaterdag 23 november gaat de christelijke muziekvereniging Concordia uit Oldebroek het stuk Missa Katharina uitvoeren met medewerking van een samengesteld projectkoor. De opbrengst van dit geheel zal ten bate komen aan het werk van GlobalRize. Het is nog mogelijk tot 7 september om je op te geven voor het projectkoor.

Financiële ondersteuning

GlobalRize groeit en daar zijn we dankbaar voor. Zo kunnen we nog meer mensen bereiken met het evangelie. Met de uitbreiding van het aantal medewerkers, groeien ook de organisatie en de kosten die daarbij horen. Ook zien we verschillende nieuwe kansen met allemaal hun eigen kostenplaatje. Dit alles zorgt ervoor dat onze financiën behoorlijk onder druk staan en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Daarom voelen we de vrijmoedigheid om te vragen om uw financiële steun.

+31 (0)525 795 002
info@globalrize.nl | www.globalrize.nl

   

Anbi
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid