Sponsor Albert David Bakker

  • Betaalgegevens
Als je je bankrekeningnummer invult, dan wordt het BIC-nummer automatisch ingevuld.
Hierbij machtig ik Stichting GlobalRize Nederland tot het eenmalig/periodiek afschrijven van bovenstaand bedrag. Dit bedrag is een donatie aan de stichting. Er geldt een wettelijke weigeringsperiode van 30 dagen. Bij periodieke machtigingen wordt het bedrag op de eerste dag van de maand afgeschreven.