Sponsor Sudha Paulus

Als je je bankrekeningnummer invult, dan wordt het BIC-nummer automatisch ingevuld.
Hierbij machtig ik tot wederopzegging Stichting GlobalRize Nederland tot het maandelijks afschrijven van bovenstaand bedrag. Dit bedrag is een donatie aan de stichting. Er geldt een wettelijke weigeringsperiode van 30 dagen. Bij periodieke machtigingen wordt het bedrag op de eerste dag van de nieuwe maand afgeschreven.